Back to Top

Westergoo contributie

De contributie van Westergoo
De leden worden verzocht om voor 1-oktober hun contributie te betalen.
Het bedrag is €125. Dubbelleden €90. Jeugdleden €30
Over maken op naam Sikma 
rekening nummer NL41 INGB 0665 9592 81 
en vermelden Westergoo contributie
Westergoo heeft dus zelf geen zakelijke rekening meer maar leent een gratis rekeningnummer van Penningmeester Piet Sikma en bespaart op deze manier €120 per jaar bankkosten

KNSB afdracht in 10 jaar nagenoeg verdubbelt
Waar gaan de contributiegelden naar toe? Bij Westergoo gaat het meeste geld op aan contributie en zaalhuur. Tot voor enkele jaren terug werd de KNSB contributie geind door de FSB die het vervolgens weer afdroeg aan de KNSB. Tien jaar geleden was de KNSB contributie nog 35 Euro voor volwassen leden maar werd door de FSB 40 Euro gevraagd die voor die 5 Euro nog regionale dingen organiseerde. Tegenwoordig betaalt Piet Sikma de contributie rechtstreeks aan de KNSB en kreeg van de FSB ook een nota (die ik niet gezien heb) maar vermoedelijk nog altijd 5 Euro is. De KNSB contributie is inmiddels opgelopen naar 60 Euro die als ik me niet vergis in kwartalen wordt geind. Klik hier voor alle bedragen en soorten lidmaatschap. Is de contributie buitensporig verhoogt? Tot voor enkele jaren terug behoefde er geen btw te worden betaald omdat sport daarvan is gevrijwaard. Maar een of andere slimmerik heeft nu bedacht dat schaken geen sport is. En voor de boodschappen betaal je tegenwoordig ook dubbel zoveel. 

Jeugdtoernooi
Het jeugdtoernooi wordt meestal gehouden op de 2e zaterdag in december. Dit toernooi is afhankelijk van inleg en donateurs en staat niet op de begroting van Westergoo en het geld wordt beheert door Eeltsje via Inleg: 5 Euro alvast overmaken via telebankieren op rek nr: NL75 RABO 3715 109181 op naam van Eeltsje Boomsma met vermelding van schaaktoernooi en naam deelnemer