Schaakclub Westergoo te Bolsward


Gewoon schaken is sinds begin maart verboden,  in september komen we weer uit de lockdown maar dan zijn we nog wel gebonden aan de anderhalve meter. Met wat aanpassingen is dat theoretisch te doen maar er is nog niks van te zeggen hoe dat gaat uitpakken. Schaken leent zich echter ook goed tot de online methode en dat is vanaf april tevergeefs geprobeerd bij onze leden te introduceren.  Bij enkele andere Friese clubs lukt dat wel iets beter en wilt u daar aan meedoen maak dan uw keuze op de frieseschaakbond.nl
 
De schaakles staat ook stil
Er is ook geen schaakles meer op de SintMaartenschool maar de kinderen kunnen wel online schaken via Chesskid. Er zijn elke dag wel 4 toernooien georganiseerd door de KNSB
Op 20 juni is de landelijke pupillendag, dat zijn kinderen die vallen in de leeftijd categorie F G en H. Er zijn op de SintMaartenschool 9 kinderen die om zich te plaatsen een kwalificatietoernooi zouden kunnen spelen, er wordt contact gezocht met de ouders
Maarten Galama F
Dean  Ketelaar F
Ruurd Althuis F
Lucas Stevens F
Symen Groeneveld F
Mats Bouter F
Egor Buglok F
Matthijs Krul G
Gijs Driegen H