Er waren deze ronde drie leden op vakantie en 2 ziek-meldingen waardoor de aanvankelijke indeling een uur voor de aanvang nog veranderde. Jesse mailde dat hij wel graag online wilde spelen vanuit zijn vakantieadres in Drenthe en Jappie stemde toe. De snipverkouden Tjesse wilde ook wel online spelen maar omdat hij was ingedeeld tegen Frans was dat geen ideale optie, misschien tegen de eveneens ziek gemeldde Hessel? maar die zag dat niet zitten. Een rustige avond dus met 7 borden en een laptop want HJD kwam naar het Convent om via Lichess tegen de in Frankrijk wonenende Dolle te spelen.  De partijen via lichess speelt u na door op de uitslag te klikken en klik ook even op de uitslag van Thys Eeltsje, een mooie partij waarin Eeltsje in een glad gewonnen stelling wat foute keuzes maakte waaropThys het wel vakkundig afmaakte

WIT ZWART 
Stornebrink Gerrit (B) - Viersma Murk (A)  0-1
Dijkstra HarmJan (A) - Dolle Josef (A) remise
de Leeuw Jappie (C) - Jesse van Krimpen 1-0
Sikma Piet (B) - Banning Cees (A)  0-1
Altena Jan (C) - Ouderkerken Jolle (J)  1-0
Stapersma Tine (C) - Hylkema Lambertus (C)  0-1
Thys Blaeser (J) - Boomsma Eeltsje (B)  1-0
Smit Frans (C) - Hageman Garmen (B)  0-1
Gerrit van Oostrum - Bergsma Taeke (B)  1-0
Sibbele Bonthuis (B) - Afwezig met geldige reden  
Johan Verheggen (C) - Afwezig met geldige reden  
Van der Pal Hessel (B) - ziek  
Bottema Tjesse (C) - ziek