Omdat de indeling door Jos snel moest gebeuren (hij moest achter zijn bord schuiven bij het eerste team) waren er enkelen aan zijn aandacht ontsnapt. Daarom is het nuttig dat voortaan iedereen zich even aan de tafel bij Jos vergewist of hij wordt ingedeeld. Harm-Jan deelde handmatig de overblijvers in. Gerrit -HJD werd Gerrit - Siebe en Eel oneven werd Eel -Johan. HJ werd omdat hij zelf toen oneven werd tot Arbiter gepromoveerd maar zag toen dat Henk nog geen tegenstander had, dus speelde hijzelf tegen Henk. Zij stonden niet op het lijstje ik weet dus niet de kleurverdeling, wel de uitslag, het werd remise

De stand is inmiddels bijgewerkt

Lambertus Hylke 0-1

August - Rintje 0-1

Josef - Hessel 1-0

Jouke - Garmen 1-0

Hidde -Hans vd Bosch  1-0

Gerrit - Siebe rem

Piet - Tine 1-0

Eeltsje - Johan rem