Partijen naspelen

Nu fysiek schaken onmogelijk is geworden passen de leden zich, op enkele na, aan door online te gaan spelen. Deze partijen zijn ook na te spelen en bij de uitslagen staan linkjes maar als de betreffende speler daarna nog wat partijen speelt kloppen die links niet meer. Er moet dan een zoekactie worden gestart om de bedoelde partij op te sporen. Er zijn ook nog categorieën maar wij gebruiken voor de interne competitie de klassieke partijen, bij b.v.Tjesse kom je dan op deze pagina

wit - zwart uitslag uitslag
 Sybrich    Jolle  JolleH  0-1
Gerrit   Jos Josdolle55  remise
Piet  afwezig Hessel Hessel1965  hessel oneven
Leeverink   Tjesse TjesseB  1-0
Verheggen   Sibbele SibbeleTal  1-0
Tine   Lambertus lambertus1940  0-1
Jan   Jappie Jappie12  0-1
Guusje   Elbrich ElbrichS  0-1
HarmJan   Murk murk65  0-1

Vorige ronde | volgende ronde

Piet meldde zich dinsdagmorgen nog af wegens familieomstandigheden, hierdoor kwam Hessel op oneven. Tine wachtte vergeefs op Lambertus maar die kreeg de uitdaging maar niet in beeld. Na overleg besloot Lambertus Tine uit te dagen, dat lukte maar toen bleek Tine zwart te hebben. Lambertus had 4 blunders maar won wel, Tine had 6 blunders. Sybrich overzag een mat in één tegen Jolle, ze hadden elk 4 blunders. Guusje stond van de 8e tot de 16e zet op winst maar 6  blunders wierpen haar terug en verloor van Elbrich die 6 blunders maakte. Johan speelde en won 3 partijen tegen Tjesse, de eerste in 6 zetten. Verheggen (1 blunder) kreeg tegen Sibbele (2 blunders) voordeel vanaf de 9e zet en breidde dat gaandeweg uit maar maakte op de 25e zet een fout waardoor het weer gelijk stond. Dit werd niet gezien door Sibbele waarna hij verloor. Jan begon goed tegen Jappie maar het eindspel was voor Jappie die één blunder had tegen Jan 3.
Gerrit en Jos gingen gelijk op en eindigen na de klok van elven in remise, ze maakten elk 4 fouten maar geen blunders. De langste partij ging tussen Murk en HarmJan, de laatste offerde een loper voor een aanval op de koningsvleugel maar die werd deskundig weerlegd door Murk die eigenlijk vanuit de opening beter stond en ook steeds beter kwam te staan want wat HarmJan ook probeerde alles werd gekiept. HJ gaf zich pas na half twaalf gewonnen. Ze hadden elk 1 blunder.