Het was vol in Het Convent op deze dinsdag de 13e december. Er waren 9 partijen in de interne competitie en het 2e team ontving (en won nipt van) ODI.
Verrassend bij de externe wedstrijd waren de nullen van Siebe, HarmJan en Jos Dolle. Daar tegenover stonden de winstpartijen van Hidde, Johan, Hessel en Gerrit. Het halfje van Rintje tegen de pa van Siebolt bezorgde Westergoo de teamzege, er volgt nog een verslag van captain Gerrit

De interne competitie bulkte ook van de verrassingen, zelf verloor ik van August, maar Garmen verloor van Fokke Burggraaff!!!!. De andere Fokke hield de Wolga-variant spelende Siebolt in bedwang en Grutte Hylke hield Hans eveneens op gelijkspel.  Koploper Mark moest genoegen nemen met een halfje  tegen Taeke. Hierdoor werd hij bijgehaald op de ranglijst door AnnaMaja die een vol punt incasseerde tegen Jan. Dat laatste deden ook Frans tegen Lambertus,  Jouke tegen Tine  en Sipke tegen Jos.
Klik hier voor de nieuwe ranglijst

Toen ik naar de uitgang strompelde (tevergeefs zoekend naar mijn muts) fluisterde Margrietta mij toe dat Westergoo niet 10-januari wordt verbannen naar de bovenzaaltjes maar 3 januari. Er is dan nieuwjaarsreceptie van de kerk legde Margrietta uit die deze boodschap ook net tevoren had gekregen. Ook de jas van Harm-Jan was pleitheine, zodat hij in zijn hemd (gezet) naar zijn auto liep

Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 13 december 2011

WITZWARTUITSLAG
Boer de Fokke - Haijtema Siebolt ½-½
Niemarkt August - Boomsma Eeltsje 1-0
Staperma Tine - Hylkema Jouke 0-1
Feenstra Hylke - Huizenga Hans ½-½
Nota Jan - Kazarian Anna Maja 0-1
Masmeijer Mark - Bergsma Taeke ½-½
Driessens Jos - Schiffart, Sipke de 0-1
Hageman Garmen - Burggraaf Fokke 0-1
Smit Frans - Hylkema Lambertus 1-0