Schaakclub Westergoo te Bolsward

Van winterschaak naar zomerschaak
Elke dinsdagavond was er interne competitie in gebouw Het Convent aanvang 19:45 uur.  Artikelen | uitslagen | foto's
Het deelnemersaantal intern groeide in april zelfs naar 34.  Het winterseizoen is om, maar sommigen gaan in de zomer gewoon door klik hier in de agenda. 
Er is nu elke dinsdagavond traditioneel zomer(snel)schaak in Hartwert onder leiding van beheerder Piet Sikma in het dorpshuis van Hartwerd van 9 mei tot augustus. Aanvang 19:45 uur. klik hier voor meer info

Externe competitie
De speeldata voor extern (FSB competitie), klik hier

Klik hier voor het schaken voor de jeugd in Bolsward. Elke woensdagmiddag is er jeugd schaken van 13:15-14:15 uur in de Sintmaartenschool aan plein 1445