Mark-Fokke rem
Hidde-Gerrit rem
Eeltsje-Jan 0-1
Johan-Taeke rem
Rintje-Siebe rem
Hessel-August rem
Josef-Garmen 1-0
Hylke-Jappie 1-0
Frans-Piet 0-1
Fokke-Lambertus remise
Tine-Jelle 0-1
Gast-HarmJan 0-1

Bolsward 27-1-2015. Het was erg druk in Het Convent omdat er in de grote zaal condoleance was van de broer van Sibbele Bonthuis. Ook het kleine zaaltje stroomde vol met schakers. Piet kwam binnen met (nog) 2 houten borden zodat alle leden tijdens de competitie nu op een houten bord kunnen spelen. De indeling verliep zoals wel vaker wat chaotisch maar om 8 uur kon iedereen aan zijn partij beginnen. Als gast was exlid Sjoerd Zijlstra aanwezig, hij speelde tegen HarmJan