Mark-Taeke 1-0
Jan-Siebe 1-0
Johan-Eeltsje rem
Rintje-Hessel rem
Garmen-Gerrit rem
Murk-Hans 1-0
August- Frans 1-0
Jelle-Jappie rem
Hylke-Hidde0-1
Fokke-Tine rem
Lambertus oneven

De conseptindeling voor dinsdag 25-nov had niet gerekend op de afwezigheid van Piet, Fokke, Josef en HarmJan. De laatste was er wel maar volgde elders in HetConvent een lezing die ook door Lambertus werd gevolgd maar dat was omdat hij op oneven kwam. Twintig schakers dus want Fokke uit Longerhou was er ook zodat ook Tine weer enkele malen werd verrast met een remisevoorstel.
Verrassende uitslagen waren er niet. Mark vergrootte schijnbaar zonder veel moeite (wel tijd) zijn voorsprong op de ranglijst ten koste van zijn naaste opponent Taeke en Jan won van Siebe. Afijn kijkt u maar even naar de uitslagen