Het was aardig vol in het bovenzaaltje van Het Convent op dinsdagavond 14-januari want behalve 6 partijen van de interne werden er ook 8 externe partijen gespeeld namelijk Westergoo I tegen DSC I Eeltsje die fungeerde als wedstrijdleider ging in dit geval vrijwillig op oneven

August gaf tegen Gerrit al na drie kwartier een stuk kado en een uurtje later gaf Jelle op tegen Garmen toen ook voor hem stukverlies niet meer was te voorkomen

Gerrit -August 1-0
Garmen -Jelle  1-0
Siebe - Rintje  rem
Hessel - Lambertus 1-0
Hylke - Tine 1-0
Murk - Hans  rem