Volle bak in het bovenzaaltje met 4 gasten uit Bakkeveen. Verrassende uitslag: Jolle wint van Jan Altena. Elbrich die vorige week van Jan de Boer won delft nu het onderspit tegen Tine omdat ze na een goede opening in het middenspel geen plan kan bedenken. Sybrich opent niet zo goed tegen Jan de Boer die een aangeboden pion achteloos versmaadt maar incasseert 2 zetten later wel een Paard door een onnodige dekfout. Omdat dat zo gemakkelijk gaat pakt hij in een opwelling een pion met zijn Dame die gedekt staat door een andere pion. Maar Sybrich verbluft slaat niet , oei dat is geen leuke analyse

WIT ZWART 
Cees (A) - HarmJan (A) 1-0
Gerrit S(B) - Gerrit vO (A) rem 
Josef (A) - Garmen (B) 0-1 
Lambertus (C) - Piet (B) 0-1
Fokke d B (A) - Murk (A) 0-1 
Tine (C) - Elbrich (D) 1-0 
Fokke Burg (C) - Taeke (B) 0-1 
Jan Altena (D) - Jolle (D) 0-1
Sybrich( D) - Jan de Boer (C) 0-1 
Thys (B) - Dijk van, W. (Willem) 1-0
Hessel (B) - Zeilstra, J. (Jack) 1-0
Tjesse (C) - Leistra, F. (Freek) 0-1 
Jappie (C) - Steenhuis, S. (Sebe) 1-0 
Frans (C) - Afwezig met geldige reden  
Eeltsje (B) - reserve  
Johan (C) - Afwezig met geldige reden