Dinsdag 13 september aanvang 19:45 uur
Voorlopige afmeldingen: Gerrit van Oostrum, ook 20 sep. Frans en Tine, Fokke de Boer (komt pas 18 okt), Johan, Jos ook 20 sep, Sybrich, HarmJan

Murk (A) - Cees (A) rem
Thys - Gerrit S(B) 0-1
Piet (B) - Eeltsje (B) rem
Tjesse (C) - Hessel (B) 1-0
Taeke (B) - Jappie (C) 1-0
Jan de Boer - Lambertus (C) 0-1
Jan Altena(D) - Fokke Burg 0-1
Elbrich - Jolle (D) 1-0

voorlopige indeling volgende ronde