Jos Dolle zit weer in Frankrijk maar wil graag via Lichess spelen. Hij was aanvankelijk ingedeeld tegen Burggraaff maar die heeft daar (nog) geen ervaring mee. Daarom speelde Burggraaf tegen Eeltsje, die tegelijkertijd de jeugd begeleidde en een dag later via lichess Eeltsje Jos

Murk (A) - Cees (A)  remise *
HarmJan (A) - Tjesse (C)  1-0
Lambertus (C) - Sibbele (B)  remise *
Eeltsje (B) - Josef (A) rem *
Tine (C) - Taeke (B)  0-1 *
Frans (C) - Thys (B)  0-1
Gerrit vO (A) - Hessel (B)  1-0 *
Jan de Boer - Jappie (C)  0-1
Eeltsje   Fokke Burgg 1-0 ingevoerd ronde 15

Naast de interne competitie was een jeugdploegje van zes, Jolle, Sybrich, Elbrich, Guusje en vriendin Yke en Robin de Jong, een jongeman die kennis met ons maakte tijdens het Koningsrapid. Zij speelden een zeskamp. Aanvang 19:45 uur Tempo 10+0
De tweeling Elbrich en Sybrich speelden remise en wonnen verder alle potjes. Zij zijn gedeeld winnaar.

oefenenen2


Klik hier voor de voorlopige indeling van de competitie