Westergoo 2 verloor deze avond met 0-4 van DTK 2, deze inhaalwedstrijd was al enkele malen uitgesteld vanwege Corona. Het 2e team ontvangt 10 mei MidFryslan 4 en dat is voorlopig hun laatste wedstrijd.

Westergoo 2 DTK 2  0-4
Garmen (B) - Jan v Pasen 0-1 
Piet (B) - Bartele Bosma 0-1 
Tjesse (C) - Siep Postma 0-1
Jappie (C) - Melle Bosma  0-1

 Verder was er de 3e ronde van de KO cup  waarin Gerrit Stornebrink won van Hessel en Murk van Cees. De finale tussen Murk en Gerrit schuift nu een weekje op van 3 naar 10 mei wegens vakantie van de laatste.  

KO cup
Murk (A) - Cees (A)  1-0
Gerrit S(B)   Hessel (B) 1-0

Er waren 5 partijen in de 23e ronde van de interne competitie

intern      
Sibbele (B) - Gerrit vO (A) 0-1
Jan (D) - Lambertus (C) 0-1  *
Thys (B) - HarmJan (A) rem *
Fokke d B (A) - Josef (A) 1-0 
Fokke Burg - Jan de Boer 1-0

 Schema KO cup |  Stand internStand 1e team | Stand 2e team