indeel-suggestie van Systeemkeizer voor de 18e ronde 

In deze ronde maakten wij onvoorbereid kennis met Jan de Boer, een broer van Fokke, die recent in Bolsward is komen wonen en speelde tegen de vaste reserve Eeltsje. Er werd gespeeld aan 11 borden want Garmen had zijn tablet meegenomen naar Het Convent en voerde elke digitale zet ook uit op een fysiek bord hetgeen Piet uitlokte tot de hilarische opmerking: "Aanraken is zetten". Zelf was Piet al na 6 zetten klaar tegen Cees en achteraf had hij eigenlijk beter tegen nieuwkomer Jan de Boer kunnen spelen en vaste reserve Eeltsje tegen Cees maar bijna iedereen zat al achter het bord toen Piet arriveerde zodat deze wisseltruuk niet meer toegepast werd. Johan is vaaf volgende week weer in Het Convent, Jos vanaf 12 april, Jan Altena gaat een week of zes met vakantie, wat verder bij Poetin vandaan, ik weet nog niet of hij ook via Lichess wil spelen

WIT ZWARTuitslag
Garmen (B) - Josef (A)  rem *
Hessel (B) - Jappie (C)  1-0
Gerrit S(B) - Tjesse (C)  1-0
HarmJan (A) - Gerrit vO (A)  0-1 *
Jan (D) - Tine (C)  0-1 *
Thys (B) - Fokke d B (A)  0-1
Cees (A) - Piet (B)  1-0 *
Taeke (B) - Fokke Burg  1-0
Frans (C) - Jolle (D)  1-0 *
Jesse (D) - Lambertus (C)  0-1
Eeltsje   Jan de Boer  1-0