Op de FSB kalender stonden op zaterdagmiddag 11 december 2 toernooien, ons eigen jeugdtoernooi in Het Convent en het FK rapid in Heerenveen en dat laatste werd door de organisatie afgelast of uitgesteld maar nog geen nieuwe datum geprikt. Lees hier verder de toelichting op de FSB site

Inmiddels heeft het bestuur van Westergoo in overleg met de vrijwilligers besloten om in navolging van Lasker en De Donger ook het jeugdtoernooi van Bolsward te schrappen.