De nieuwe JL van de FSB (Jos Boers) nodigde alle clubs uit voor een overleg  op 7-dec in Leeuwarden. bijlage  Deze bijeenkomst was nuttig en verhelderend

Notulen Jeugdzaken overleg in het Wijkcentrum Bilgaard in Leeuwarden op woensdag 7 december 2016 
Aanwezig: Auke vd Heide en Jos Boers (FSB), Wesley Bloemsma (SCL), Eeltsje Boomsma (Westergoo), Frank van Bolhuis en Bernard Keizer (de Donger), Johan vd Berg (Gorredijk/Opsterland), Rick Kompaan en Klaas de Jong (WES), Gezina Koning (Mid-Fryslan), Henk Mylanus en Richard vd Veen (DSC), Migchiel de Jong (Philidor 1847), Joe Hania (Sneek), Theo Tops (Franeker) 

Opening door Auke van der Heide (20 uur) 

BSK finale is op 8 april; Migchiel geeft aan dat Philidor dit wil organiseren. Deelnemers voor het BSK in Friesland hoeven geen lid te zijn van de bond of een vereniging, voor deelname aan het NK wel.  

FGH finale landelijk is in Meppel en Drachten wil in Friesland de voorronde proberen te organiseren. Joe  vraagt of er wel genoeg deelnemers zijn en Jos zal vragen hoeveel deelnemers er zijn en inventariseren bij de NOSBO om dit eventueel samen te houden. 

Regionaal BSK; bijna alle aanwezige verenigingen organiseren in de periode februari/maart een kampioenschap. Bij vijf deelnemende teams mag er 1 team de finale spelen en bij tien 2 teams en zo verder. Eeltsje geeft aan dat hij 70 Chessity accounts heeft en die kan een ieder voor 5 euro overnemen en dat is een jaar geldig. 

Jeugdkampioenschap ABCDE Bogerman zal weer in Sneek worden georganiseerd. 

FK jeugdteams zal door Philidor worden georganiseerd. 

Samenwerking NOSBO voor te houden jeugdkampioenschappen; Joe is voor zolang de organiserende vereniging zelf mag bepalen over speeltempo en een, indien nodig, gestuurde indeling. Klaas is positief over samenwerken, omdat je dan meer deelnemers kunt aantrekken en de titel meer glans krijgt. Jos gaat vragen aan Marjet van de NOSBO hoeveel deelnemers zij hebben. 

Grandprix toernooien; er worden genoeg georganiseerd alleen in de wintermaanden en kort op elkaar. Winterstop bij andere sporten is hier debet aan volgens Joe, om zo voldoende deelnemers te kunnen hebben. 

Plannen KNSB voor A en B jeugd en meisjes C; de Friese kampioen plaatst zich niet meer rechtstreeks voor het NK, maar kan zich via vier kwalificatieronden alsnog hiervoor plaatsen. Friese titel is dan alleen nog voor de eer en is het gevolg om alleen sterke deelnemers te genereren. Meerderheid was voor om de plannen te steunen; beschermde status graag uitzoeken. 

Rondvraag; Johan vd Berg wil nieuwe spelers graag handmatig laten indelen qua speelsterkte. Betreffende jeugdleider hier naar vragen om teleurstellingen te voorkomen was een tip van Migchiel de Jong. Eeltsje geeft mogelijkheid aan om te reageren bij deelnemerslijst op de FSB site voor andere groepen indeling indien gewenst. Johan wil graag weten hoeveel Friese teams bij de basisscholen zich plaatsen voor het NK en wat de voorwaarden zijn; Jos zal dat uitzoeken bij de KNSB. 

Sluiting; Auke is blij met de opkomst en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid. (22.30 uur)

Notulen Jeugdzaken overleg in het Wijkcentrum Bilgaard in Leeuwarden op woensdag 7 december 2016

Aanwezig: Auke vd Heide en Jos Boers (FSB), Wesley Bloemsma (SCL), Eeltsje Boomsma (Westergoo), Frank van Bolhuis en Bernard Keizer (de Donger), Johan vd Berg (Gorredijk/Opsterland), Rick Kompaan en Klaas de Jong (WES), Gezina Koning (Mid-Fryslan), Henk Mylanus en Richard vd Veen (DSC), Migchiel de Jong (Philidor 1847), Joe Hania (Sneek), Theo Tops (Franeker)

 1. Opening door Auke (20 uur)

 1. BSK finale is op 8 aprilMigchiel geeft aan dat Philidor dit wil organiseren. Deelnemers voor het BSK in Friesland hoeven geen lid te zijn van de bond of een vereniging, voor deelname aan het NK wel.

 1. FGHfinale landelijk is in Meppel en Drachten wil in Frieslandde voorronde proberen te organiseren. Joe  vraagt of er wel genoeg deelnemers zijn en Jos zal vragen hoeveel deelnemers er zijn en inventariserenbij de NOSBO om dit eventueel samen te houden.

 1. Regionaal BSK; bijna alle aanwezige verenigingen organiseren in de periode februari/maart een kampioenschap. Bij vijf deelnemende teams mag er 1 team de finale spelen en bij tien 2 teams en zo verder. Eeltsje geeft aan dat hij 70 Chessity accounts heeft en die kan een ieder voor 5 euro overnemen en dat is een jaar geldig.

 1. Jeugdkampioenschap ABCDE Bogerman zal weer in Sneek worden georganiseerd.

 1. FK jeugdteams zal door Philidor worden georganiseerd.

 1. Samenwerking NOSBO voor te houden jeugdkampioenschappen; Joe ivoor zolang de organiserende vereniging zelf mag bepalen over speeltempo en een, indien nodig, gestuurde indeling. Klaas is positief over samenwerken, omdat je dan meer deelnemers kunt aantrekken en de titel meer glans krijgt. Jos gaat vragen aan Marjet van de NOSBO hoeveel deelnemers zij hebben.

 1. Grandprix toernooien; er worden genoeg georganiseerd alleen in de wintermaanden en kort op elkaar. Winterstop bij andere sporten is hier debet aan volgens Joe, om zo voldoende deelnemers te kunnen hebben.

 1. Plannen KNSB voor A en B jeugd en meisjes C; de Friese kampioen plaatst zich niet meer rechtstreeks voor het NK, maar kan zich via vier kwalificatieronden alsnog hiervoor plaatsen. Friese titel is dan alleen nog voor de eer en is het gevolg om alleen sterke deelnemers te genereren. Meerderheid was voor om de plannen te steunen; beschermde status graag uitzoeken.

 1. Rondvraag; Johan vd Berg wil nieuwe spelers graag handmatig laten indelen qua speelsterkte. Betreffende jeugdleider hier naar vragen om teleurstellingen te voorkomen was een tip van Migchiel de Jong.Eeltsje geeft mogelijkheid aan om te reageren bij deelnemerslijst op de FSB site voor andere groepen indeling indien gewenst. Johan wil graag weten hoeveel Friese teams bij debasisscholen zich plaatsen voor het NK en wat de voorwaarden zijn; Jos zal dat uitzoeken bij de KNSB.

 1. Sluiting; Auke is blij met de opkomst en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid. (22.30 uur)