Woensdagmiddag  18 mei was de laatste ronde van de interne competitie in de St-Maarten school. Sybrich Ouderkerken werd de nummer één gevolgd door zus Elbrich.  Nummer 3 werd Thijmen Brouwer. De genoemde dames waren niet aanwezig de laatste ronde en misten ook de prijsuitreiking, want ze ze waren op kamp.  Klik hier voor de jeugd pagina met alle details 

Sybrich en Elbrich zitten niet op de St Maartenschool maar op De Blinker. Op de Blinker heeft geen schaakclub, dus doen ze mee bij de St Maarten.
De Rintje Altena wisselbeker wordt binnenkort uitgereikt door Age Huitema  (directeur) aan de winnares op haar eigen school