schoolschaak 2 2

De Blinker wordt 4e op dit FK en De StMaarten 8e in een veld van negen scholen. Volgens de schaakmoeders genoot iedereen met volle teugen van het evenement. Klik hier voor de website

Oefenen in Het Convent
Dinsdagmiddag 29 maart na schooltijd is er in Het Convent van 15:30 uur tot 17:00 uur een oefentoernooi voor de 8 Bolswarder kinderen die woensdagmiddag meedoen aan het FK basisscholen

Vervoer en vertrek
Bolsward gaat met 2 teams naar dit FK. Het betreft een viertal van CBS De Blinker en een viertal van De StMaarten school. Schaakmoeder Baukje zorgt voor het vervoer en begeleiding van De Blinker kinderen en schaakmoeder Jaqueline doet dat voor De StMaarten. Vertrek 12:15 uur vanaf plein 1455, registratie 13:15 in Ureterp

Dit is op woensdagmiddag 30 maart in Ureterp, details klik hier. Sybrich en Elbrich hebben Dorian en Nico gerecruteerd en vormen een team voor de Blinker. Voor de SintMaarten heb ik Thijmen, Marijn, Maarten en Ruurd gevraagd

De kinderen van De Blinker zitten ook op op de jeugdschaakclub van De SintMaartenschool. Het fysieke schaken in Bolsward is pas vorige week hervat vanwege de Corona pandemie. Er werd de hele winter wel online geschaakt

blinkerteam2