Opzet seizoen 12/13
Tijdens de jaarvergadering stelde het bestuur voor om de competitie te stoppen in februari en prijsjes uit te delen aan de B en C categorie. De A-categorie (de top van het klassement) spelen  de rest van het seizoen dan een rooster om het kampioenschap (playoffs)
De B en C categorie spelen de rest van het seizoen in een nieuwe (lente)competitie waarin ook gasten mee mogen doen om bij ons de sfeer te proeven.

De leden hebben nog tot de jaarwisseling de tijd om zich uit te spreken over het bovenstaande voorstel. Het bestuur houdt dan een peiling maar er moet wel een meerderheid van 95% zijn voordat er wordt gedraaid naar het bovenstaande systeem

Zoals u misschien al hebt opgemerkt worden de deelnemers voorlopig ingedeeld  door Eeltsje omdat Jos Driessens binnenkort aan zijn andere voet wordt geopereerd en dus wel wat anders aan zijn hoofd heeft. Eeltsje heeft deze gelegenheid aangegrepen om een kleine wijziging aan te brengen in de indeling door niet in te delen op keizerpunten maar op actuele rating. Dat betekent dat een sterke schaker die enkele malen achterelkaar verliest niet wordt ingedeeld tegen een veel zwakkere. Bovendien wordt hiermee voorkomen dat een sterke speler die enkele weken niet is geweest zich eerst door de onderste regionen heen moet werken voordat hij een tegenstander treft van zijn eigen sterkte. Wel is het de bedoeling dat de ranglijst op keizerpunten wordt aangehouden. Hoe zich dat gaat verhouden moeten we even afwachten

Het einde van seizoen 2011-12

Het einde van het schaakseizoen nadert en het bestuur (Eel) is aan het rommelen in de kalender naar data om de boel af te sluiten. Vorig seizoen werd afsluiting gehouden op dinsdag voor koninginnerapid (30-apr). Dit jaar wordt dat dan 24-apr met prijsuitreiking gevolgd door snelschaak.

Systeem keizer op punten (door CL Jos Driessens)

De interne competitie 2011/12 wordt ingedeeld volgens het systeem Keizer. De winnaar van de interne competitie is degene die aan het eind van het seizoen de meeste keizerpunten heeft verzameld.

Het grote voordeel van systeem Keizer is dat iedereen elke avond kan spelen. Alleen wanneer het aantal spelers op een avond oneven is, kan maximaal één spelers niet spelen. Hiervoor wordt hij wel gecompenseerd.

Het aantal ronden in de interne competitie is nog niet definitief vastgelegd maar ligt tussen 25 en 30.

Het indelen van een ronde wordt gedaan met het programma Systeem Keizer 2.2. Het principe van de indeling is dat een spelers speelt tegen een speler die ongeveer gelijk in de ranglijst staat. Pas na 8 speelronden kan een speler weer tegen dezelfde tegenstander worden ingedeeld. Het programma is zo ingesteld iemand niet tegen een speler kan worden ingedeeld die meer dan 15 plaatsen lager op de ranglijst staat.

De kleur die een speler krijgt toegewezen is afhankelijk van het aantal keren dat een speler wit of zwart  heeft gehad. Er wordt naar gestreefd om elke speler even vaak wit als zwart toe te laten spelen. Een speler kan maximaal 3 keer achter elkaar wit of zwart krijgen toegewezen. Wanneer twee spelers al eens tegen elkaar hebben gespeeld in dezelfde competitie, spelen ze met de omgekeerde kleur dan de vorige ontmoeting.

In het programma kan een nieuwe competitie worden aangemaakt en daarbij wordt de uitslag van het vorig jaar als uitgangspunt genomen voor de beginstand. De ledenvergadering heeft besloten dat  iedereen met een schone lei aan de nieuwe competitie moet kunnen beginnen en dat de startplaats van de spelers via loting wordt gedaan. Op de eerste clubavond waren 24 spelers aanwezig, die een lootje hebben getrokken. Het cijfer op het lot was de plaats op de beginranglijst.

De indeling van de eerste ronde is handmatig gedaan, waarbij de nr.1 tegen nr. 2 speelt, nr.3 tegen nr.4 enz. De speler die het hooste in de lijst staat krijgt wit. De spelers die niet aanwezig waren bij de eerste ronde krijgen de vrije plaatsen toegewezen, in volgorde van hun rating.

Het scoringssysteem werkt als volgt. Elke speler krijgt een waarde toegekend, die afhankelijk is van de plaats in de ranglijst. Er zijn 30 deelnemers. De hoogst geklasseerde krijgt een waarde van 45 punten; de laagste 15.

Bij winst krijgt een speler de volledig waardepunten van de tegenstander bij zijn score, bij remise de helft en bij verlies nul punten.

Een speler die niet aanwezig is krijgt maximaal 6 keer 1/3 van zijn eigen waardepunten. Is hij vaker verhinderd dan krijgt hij nul punten voor elke keer dat hij niet aanwezig is.

Het kan gebeuren dat een speler verhinderd is omdat hij andere verplichtingen heeft zoals een externe wedstrijd of een andere verplichting names Westergoo. In die gevallen krijgt de speler 2/3 van zijn eigen waarde aan zijn score toegevoegd.

Wanneer het aantal aanwezig spelers op een avond oneven is, zal één speler niet kunnen spelen. Het programma zal standaard de laagstgeklasseerde speler, die in het lopende seizoen nog niet op oneven heeft gestaan, toewijzen als oneven. Om uiteenlopende redenen kan een andere speler zich opwerpen om niet te spelen. De oneven speler krijgt 2/3 van zijn eigen waarde.

De indeling wordt gemaakt op de clubavond zelf. Er wordt naar gestreefd om de indeling om 19.45 uur te maken. Afmelden hoeft niet, want aleen de spelers die aanwezig zijn worden ingedeeld. Spelers die later komen maar toch willen meespelen, kunnen dit voor 19.45 uur melden bij de competitieleider op nummer 0653918807.

Het meest ondoorzichtige van systeem Keizer is de herbereking. Na elke ronde wordt de score wordt herberekend, aan de hand van de waardepunten van de huidige ronde. Een gewonnen partij op een tegenstander die aan het begin laag staat en gedurende de competitie stijgt levert dus voortdurend punten op.

Geen enkel systeem is perfect, ook systeem Keizer niet. Wanneer er nog vragen of opmerkingen over de opzet van de interne competitie zijn, dan kun je altijd bij de competitieleider (Jos Driessens) terecht.