Het onsportieve gedrag van Sneek werd reeds landelijk uitgebreid besproken