Rijs - Westergoo 2 (door Gerrit)

Afgelopen vrijdag ging het tweede met 2 invallers op reis naar rijs. Ontvangst zoals gewoonlijk uitstekend met pepernoten en een echte waakhond. Om 19:42 ! (dus echt op tijd) werd de strijd aangevangen tussen de op dat moment nog ongeslagen koplopers. Om kwart over negen kon Gerrit het eerste punt noteren. Tegestander Hans Kloots koos een verkeerde afruil variant wat een stuk achterstand opleverde en een hopeloze stelling. Piet zorgde om 10 uur voor een halfje door zijn tegenstander op remise te houden. Taeke was de volgende die een vol punt noteerde. In het eindspel verschalkte hij zijn tegenstander middels een pionzetje wat via promotie of anders stukverlies de winst opleverde. De rest van de borden gaf een wisseld beeld. Jos veroverde tegen oud Westergoo lid Chris Draijer een pion maar in het eindspel kwam hij een tempo te kort om de winst binnen te halen. Remise derhalve. Tussenstand 1-3. Johan speelde een zeer wisselende partij. De winst van een kwaliteit bleek helemaal geen winst omdat tegenstander Douwe Tjerkstra een zlefde combinatie uitvoerde. Daarna leek Johan via pion promotie de winst te grijpen maar Douwe ging op de a-lijn ook met een vrijpion lopen, waardoor Johan zijn loper moest offeren. Toch wist Johan een vijandelijk paard uit te schakelen welke het promotieveld dekte en daarna was het kat-in-het-bakkie. Hidde verloor van Jappie Breimer. Hidde stond de hele partij een pion voor, sloeg een remise aanbod af en ging in het eindspel toch nog ten onder. Rintje stond in het begin van de partij beter maar kwam naar mate de partij vorderde steeds slechter te staan. Een slim pion zetje op het laatst zorgde toch nog voor remise. De winst van de wedstrijd was op dat moment binnen. Het liep toen al tegen elven. Fokke bleef het langst actief. Hij dacht in een dame eindspel een mat combinatie te zien en ging derhalve niet over tot eeuwig schaak. Een foutieve damezet gaf zijn tegnstander plots weer kansen. Maar die tegenstander (Herman Beks) greep in tijdnood mis wat hem de dame en de partij kostte. Daarna nog even aan de bar vertoeft in hotel Jans waar Jos zich inmiddels als een vis in het water voelde. 

T Rijs 1637 Westergoo 2 1698 30 nov
1. Chris Draijer 1833 Jos Dolle 1786 ½ ½
2. Herman Beks 1731 Fokke de Boer 1781 0 1
3. Jan Brinkman 1688 Taeke Bergsma 1728 0 1
4. Jappie Breimer 1587 Hidde Sinia 1737 1 0
5. Douwe Tjerkstra 1601 Johan Leeverink 1674 0 1
6. Hans Kloots 1435 Gerrit Stornebrink 1650 0 1
7. Hans Starreveld 1639 Rintje Altena 1649 ½ ½
8. Tjeerd de Vries 1583 Piet Sikma 1575 ½ ½