agenda | financiĆ«n|


Al onze leden en ereleden krijgen ook (nog) een uitnodiging via email maar zullen als trouwe lezers van deze website inmiddels al op de hoogte zijn
Traditioneel is op de eerste dinsdagavond in september de jaarlijkse ledenvergadering. Deze gebeurtenis is dit jaar 7 september aanvang 20:00 uur in Het-Convent (locatie)

Het bestuur vergaderde reeds op donderdagmiddag 26 augustus ten huize van de secretaris, tijdens die vergadering werd een uitnodiging plus agendapunten met toelichtingen reeds door HJD  samengesteld, doorgenomen    en die inmiddels zijn gepubliceerd in de map vergaderingen. In die map zitten ook nog de stukken van de vergadering in september 2020 wat misschien ook wel interresant is voor u om even door te lezen.