Aan de vooravond van de vijfde woensdag in juli werd er in Hartwerd weer gesnelschaakt. Negen deelnemers verschenen aan de start en ze maakten er een spannende pot van, zo spannend dat wedstrijdleider a.i. HarmJan Dijkstra na afloop zei te begrijpen waarom de PC in Franeker dit jaar niet doorgaat. "It bjusterbaarlik barren spile him hjir hjoed al ôf yn Hartwerd.' Beetje overdreven misschien, maar toch. Na zes ronden ging Gerrit Stornebrink -vorige keer nog rode lantaarndrager- aan de leiding met vijf punten. Er hing een grote verrassing in de lucht temeer daar hij liefst anderhalve punt voorsprong had op Murk Viersma en Piet Sikma. De Westergoo-preases kon de druk echter niet aan. In de ronden die volgden verloor hij van Siebe de Jong, Murk Viersma en Eppie Bergsma. Hij kelderde daardoor naar een gedeelde vierde plaats, maar niettemin, hij was de gamechanger dinsdag. Uiteindelijk was het voor de derde keer op rij Murk Viersma die de eindzege voor zich opeiste. Met 6.5 uit acht nestelde hij zich aan de kop van de ranglijst, een vol punt voor Banning en De Jong. De Jong maakte een sterke rentree en bewees dat hij het spelletje bepaald nog niet verleerd is. Sterker hij speelde een type schaak waar veel tegenstanders erg aan moesten wennen. Een van de kanshebbers de komende weken! Banning zal vermoedelijk deze zomer steeds hoge ogen blijven gooien. De Kimswerder speelt snel en zorgvuldig en neemt de elementaire schaakregels in acht. Dat wil zeggen hij ontwikkelt zijn stukken tijdig en is zuinig op zijn materiaal. Eppie Bergsma, gastspeler uit Franeker en broer van ... deed het dinsdag ook weer goed, hij werd met Stornebrink gedeeld vierde. Piet Sikma genoot het thuisvoordeel en boekte twee overwinningen en drie remises tegen respectievelijk Siebe de Jong, Eppie Bergsma en Cees Banning. Hij bewees daarmee nog altijd een gevaarlijke outsider te zijn. HarmJan Dijkstra bakte er dinsdag niet veel van. Hij heeft weliswaar veel praatjes, maar tot prestaties op het schaakbord komt hij niet of nauwelijks. Misschien moet hij eens wat aan openingstheorie gaan doen. Ook moet hij op zijn TPR letten. De laatste plaatsen waren deze keer weggelegd voor Taeke Bergsma en Lambertus Hylkema. Bergsma 'halfde' tegen Murk en Cees. Dat dan weer wel. Lambertus kwam niet tot scoren maar maakte het menig tegenstander behoorlijk lastig. Er zal een tijd komen dat hij door zijn spel de nachtrust van de overige deelnemers zal verstoren.

Valt er nog meer te melden? Wel zeker. Voor aanvang werden de snelschaakregels nog weer een keer doorgenomen. Zulks om debatten en onderlinge twisten te voorkomen. En het werkte, de strijd had een sportief verloop en 'kwesties' deden zich niet voor. De toeschouwers bemoeiden zich niet met de partijen, hetgeen vooral een gevolg was van het feit dat er geen toeschouwers waren.

Naar aanleiding van het verslag van vorige week meldde Murk dat hij niet in het bezit is van een schoorsteenmantel en dat hij derhalve een ander plekje zal zoeken voor de kampioensbeker die hem ten deel viel.

Kwart voor acht dinsdag. Dorpshuis Hartwerd. (Niet geschikt voor judoka's).