Af en toe wordt uw KNSB rating geupdate. Dat kan 4x per jaar. De resultaten van de interne competitie worden in 2 gedeelten ingeleverd en verwerkt. Hoe dat gaat leest u hier op de FSB site

De resultaten van Westergoo (ronden 1-15) zijn inmiddels opgestuurd. De partijen van Mark vd Weg (1), Hans vd Bosch (2) en Henk van Dijk (1) zijn er uitgefilterd omdat ze (nog) geen KNSB relatienummer hebben. Er is tegenwoordig wel een mogelijkheid tot het aanvragen van ratinghouderschap. De resultaten van ratinghouders die sporadisch aan toernooien meedoen kunnen dan wel worden verwerkt in de KNSB rating