klik hier voor de bijlagen op de FSB website

Aan de secretarissen van de aangesloten verenigingen,

aan de individuele leden,

aan de ereleden,

aan het KNSB bestuur,

en aan de bestuursleden van de FSB

Het FSB bestuur nodigt u hierbij uit voor een vergadering met als thema "Toekomst KNSB".

Deze vergadering wordt gehouden:

Datum: donderdag 24 april 2014

Plaats: Zalencentrum PriYas, Kalverdijkje 77c Leeuwarden tel.058-2677910

Aanvang: 19.30 uur

Agenda

1.  Opening

2.   Toekomst KNSB

In de Bondsraad is gesproken over de Toekomstvisie van de KNSB. Er is besloten dat in de regionale bonden gediscussieerd gaat worden over dit onderwerp. Input daarbij zijn het discussiestuk van de werkgroep (met bijlagen), het visiedocument jeugdschaak en de reactie van het KNSB-bestuur. Om de discussie te stroomlijnen is de bijgevoegde powerpoint-presentatie gemaakt. Een lid van de werkgroep zal de bijeenkomst bijwonen.

3.   Rondvraag

4.   Sluiting

 Indien nodig zal een pauze worden ingelast. 

Namens het FSB bestuur,

Klaas Abma

secretaris