In het kader van hun 40 jarig jubileum doet Lasker nu een poging om het FK snel te organiseren maar met nog maar enkele dagen te gaan zijn er ook ditmaal nog geen 20 deelnemers. Toernooi directeur Jan Hibma hanteert geen deadline en hoopt stilletjes op 50 deelnemers. klik hier voor de voorlopige lijst

 

FK snel afgeblazen door te weinig deelname

Ik heb een teleurstellende mededeling. Het Fries kampioenschap snelschaken waarvoor sommigen van u zich hadden aangemeld, gaat niet door. De reden: een gebrek aan deelnemers. 

De organisatie stelt zich al jaren op het standpunt dat het FK-snel ten minste veertig deelnemers moet tellen. Zulks met het oog op de representativiteit, de prijzenpot, de zaalverhuurder,  het spelplezier en de inspanningen die de organisatoren zich moeten getroosten. Dit is steeds helder gecommuniceerd naar de Friese schakers.

Op zondag 15 januari om 20.00 uur (het reeds uitgestelde uiterste tijdstip van aanmelding) stond de teller slechts op eenendertig. Dat zijn er te weinig en dan houdt het gewoon op. Kennelijk bestaat er onvoldoende behoefte aan een provinciaal snelschaakkampioenschap in deze vorm. Het zij zo. 
Als toernooidirecteur zal ik het bestuur van Westergoo adviseren het recht om het FK-snel te organiseren, terug te geven aan het bestuur van de Friese Schaakbond. Wellicht dat dat bestuur in staat is het kampioenschap nog elders onder te brengen. 

Met vriendelijke groet,                                             HarmJan Dijkstra toernooidirecteur  

Klik hier voor de  deelnemerslijst