Het FSB-team van Westergoo is er 12 maart in geslaagd promotie naar de tweede klas veilig te stellen. Tegen het vijfde team van Mid-Fryslân werd het overtuigend 4-0 in het voordeel van de Bolswarders. Voorzitter Gerrit Stornebrink gaf het goede voorbeeld door zijn tegenstandster Beek te verslaan. Hij veroverde een volle toren en verkreeg dien ten gevolge een gewonnen stelling. Secretaris HarmJan Dijkstra volgde dit goede voorbeeld al snel. Dijkstra wist in de loop van zijn partij tegen Bosma twee vijandige pionnen te winnen en was in staat aansluitend gedegen af te wikkelen naar winst. Aan bord één had Thys Blaeser - spelend tegen Henk van der Werf- steeds het betere van het spel, maar omdat er lopers van ongelijke kleur op het bord resteerden was het toch nog wel wat lastig om de materiële voorsprong om te zetten in winst. Vooral omdat Thys de benodigde kalmte wist te bewaren slaagde hij daar uiteindelijk toch in. Hessel van der Pal ten slotte speelde een degelijke pot tegen een jonge tegenstander genaamd Norg. Hessel sloeg een remiseaanbod kordaat af omdat hij winstkansen zag. Die inschatting bleek correct. Omstreeks de 70ste zet was er voor Norg geen houden meer aan en zijn capitulatie was dan ook terecht. Vier-nul derhalve en volgend seizoen een klasse hoger. Het kampioenschap is ook nog niet geheel uit zicht maar dan moet Heerenveen 2 wel een steekje laten vallen.