De wedstrijd Bakkeveen III- Westergoo die jongstleden woensdag werd gespeeld kende een spannend verloop. We schetsten dat al in het wedstrijdverslag dat nog dezelfde nacht op deze site verscheen. Nadat HarmJan op het tweede bord een snelle remise had bewerkstelligd en Thys ‘op 1’ niet zijn sterkste partij van dit seizoen speelde (en eveneens in remise moest berusten), moesten Gerrit Stornebrink op ‘4’ en Rein Zeinstra op ‘3’ de twee wedstrijdpunten veiligstellen. Dat was geen appeltje eitje. Gerrit was verwikkeld in een moeizaam duel waarin het aankwam op zorgvuldig manoeuvreren. Rein had een ander type partij. Hij had in het middenspel een pionnetje veroverd en moest dat minieme plusje in de vorm van een overwinning over de eindstreep zien te trekken. Na zet 31 waren hij en zijn tegenstander in bijgaande stelling verzeild geraakt.

Speel hier de onderstaande partij na in de browser

Rein 1

Zwart heeft zojuist Te8 gespeeld en opende daarmee de aanval op het witte paard.
Zie hoe Rein keurig naar winst afwikkelde:
32. Pf4 Lxd5
33. Pxd5 Lg7 (Zwart kan niet met zijn toren slaan op e5 omdat dan volgt 34. Pf6+ Kh8 35. Txh7 mat)
34. f4 Kf8
35. Pc7 Te7
36. e6 Txd7
37. exd7 Ke7
Dit lijkt erg vervelend omdat de pion verloren gaat, maar wit heeft het fraaie
38. Pe6 !!! Kxd7
39. Pxg7 Maar… de vraag dient zich aan: hoe lang leeft die hengst nog?
39. … Ke7 De slager is onderweg, maar wit ruikt zijn kans op de damevleugel
40. Kf2 Kf7
41. Ke3 wit besluit terecht niet nog het pionnetje op f5 mee te pikken. Hij stevent koersvast af op de zwarte pionnetjes ter linkerzijde.
41. …. Kxg7
42. Kd4 Kf6
43. Kd5 h6
44. Kc6 g5
45. Kxb6 gxf4
46. gxf4 Ke6
47. Kxa5 Kd5
48. b4 Ke4
49. b5 Kxf4
50.b6 Ke3
51.b7 f4
52.b8D en de rest is ‘kinderspel’ de witte dame verovert vroeg of laat de beide zwarte pionnen.

Complicerende omstandigheid voor de omstanders was dat Rein niet bij voortduring zijn klok indrukte nadat hij een zet had afgerond. Op een zeker moment had hij nog drie minuten over en hij zat te wachten op de zet van zijn tegenstander. Maar die zet kwam maar niet en de klok van Rein…. die tikte voort.
Thys en HarmJan zaten zich -zeg maar- ‘op te vreten’ van spanning. Ze mochten zich natuurlijk niet met de situatie bemoeien door Rein rechtstreeks er op te wijzen dat hij zijn klok moest indrukken. Gelukkig kreeg Gerrit Stornebrink op dat moment een remiseaanbod. Hij wendde zich tot de teamcaptain om te overleggen of hij dat aanbod kon aanvaarden. De teamcaptain zag zijn kans schoon. ‘Hoe staat het er bij jullie voor met de tijd?’, vroeg hij luid en duidelijk zodat iedereen het kon horen. Deze luidruchtige doch stille hint werd door Rein gelukkig opgepikt. Hij keek hoe zijn digitale vlag er bij stond en kwam toen tot de ontdekking dat zijn tijd liep terwijl zijn tegenstander aan zet was. De mensen van Bakkeveen die het door de teamcaptain van Westergoo gespeelde spelletje doorhadden, konden het wel waarderen. En ingrijpen kon sowieso niemand omdat er niet een wedstijdleider was aangewezen. Rein bleef vanaf dat moment gedisciplineerd zijn klok in de gaten houden en op het bord bleef hij de goede zetten doen.
Wat mij betreft is zo’n partij een stuk fascinerender dan een race in de formule 1 waarin Max Verstappen weer eens zegeviert.
HJD