Westergoo heeft in de derde klas der FSB woensdag 28 februari gewonnen van Bakkeveen III. In Wijnjewoude - want daar speelt Bakkeveen- werd het 1.5-2.5. Drie partijen eindigden in remise, terwijl invaller Rein Zeinstra naar winst wist af te wikkelen. Anders dan de uitslag doet vermoeden betrof het een uitermate spannend duel. HarmJan Dijkstra speelde een vrij bloedeloze remise nadat alle acht lichte stukken van het bord waren verdwenen. Thys Blaeser daarentegen kroop door het oog van de naald. Hij liet ondermeer een vol stuk instaan. Omdat zijn tegenstander oordeelde dat het betreffende paard 'giftig' was, bleef hem waarschijnlijk een noodlottige achterstand in materiaal bespaard. Nauwelijks bekomen van de schrik overzag Thys een remisewending waardoor de puntdeling alsnog een feit werd. Gerrit Stornebrink ondervond 'op vier' pittige tegenstand van Menno Peter van der Meer die hem letterlijk blootvoets bekampte. Het werd een lang en slopend duel dat erg veel nauwkeurigheid vereiste. Gerrit bleef kalm manoeuvreren en wist een zwaarbevochten doch keurig halfje te incasseren. Vervolgens was alle hoop op Rein Zeinstra gevestigd. Deze had in de loop van de partij al een pionnetje veroverd en leek daardoor over de betere papieren te beschikken. De weg naar winst was evenwel bezaaid met voetangels en klemmen. Een lelijke penning van een stuk leek de opmars van Zeinstra te stuiten maar door steeds vernuftige valletjes op te zetten kwam er 'lang om let' tekening in de strijd. Een lange doch doeltrefende koningsmars naar de vijandelijke pionnenformatie bracht uiteindelijk de winst. Vooral voor de omstanders was het billenknijpen geblazen omdat Zeinstra regelmatig verzuimde zijn uurwerk tot stilstand te brengen. Zijn teamgenoten wisten de discipline op te brengen om hem niet van zijn nalatigheid te verwittigen. Gelukkig ontdekte Rein zelf tijdig dat hij zijn klok in de gaten moest houden waardoor de onrust bij de omstanders werd weggenomen. Moe maar voldaan konden de teamleden eerst na twaalven  met twee wedstrijdpunten op zak zich overgeven aan Klaas Vaak. Promotie lijkt onafwendbaar. 

Hier verschijnt ergens de uitslag zodra Bakkeveen het heeft ingevuld