We zijn wat later gestart met de KO cup. We zijn een klein clubje maar hebben tijdens de ledenvergadering wel veel ambities. Een van die ambities is een KO cup ooit in het leven geroepen door Jan Nota die ons daarna prompt verliet.

Om er voor te zorgen dat er zoveel mogelijk liefhebbers zijn werd in voorgaande ledenvergaderingen ook wel besloten iedereen alvast een lotnummer te geven, ook degenen die niet mee deden.

Dat werd steevast een heel gekras op het deelname formulier en daarom besloot de CL dat iedereen die mee wilde doen zich bij hem kon opgeven en de volgorde van binnenkomst op de digitale wijze werd ook het inschrijfformulier zodat loting achterwege kon blijven.

De laatste 2 jaren lukte het gemakkelijk de benodigde 16 op het deelname formulier te krijgen maar nu halverwege het seizoen hebben de lager gerate leden niet veel zin zich in te schrijven voor deze in hun ogen nutteloze en bij voorbaat al vaststaande uitslag want ze zijn immers kansloos tegen de hooggerate spelers en spelen liever intern tegen iemand waartegen ze wel bestand zijn.

Na 2 mailtjes met een verzoek om zich op te geven voor deze cup heeft dit geresulteerd in 6 deelnemers

Banning heeft wel een handicap idee dat we op de eerstvolgende ledenvergadering kunnen bespreken
Kunnen we het toernooi ook aantrekkelijker maken voor leden met een lagere rating ?
tijdvoordeel tabel

>600 90 5
>500 85 10
>400 80 15
>300 75 20
>200 70 25
>100 65 30
<100 60 60

Bijvoorbeeld :Murk speelt tegen Tine.  ( rating-verschil groter dan 600 )
Murk 5 minuten en Tine 90 minuten.
Bij remise gaat de laagste rating door.
Bij remise alleen vluggeren als rating-verschil is kleiner dan 100.  Groet, Cees