De Oranjevereniging van Bolsward heeft aan het bestuur van Westergoo gevraagd of ze in het kader van allerlei festiviteiten op Koningsdag na 2 corona onderbrekingen weer een schaaktoernooitje willen organiseren op woensdagmorgen in Hotel De Wijnberg. 

koningsrapid  konings jeugd
  Vorige editie

   |