Raadsheer buigt zich over toekomst van het schaken in Fryslân

Op donderdag 16 februari a.s. vindt in Sneek wederom een bijeenkomst plaats van Schaaksociëteit De Raadsheer. Thema is deze keer de toekomst van het schaken in Fryslân. De Raadsheren twijfelen. Hoe gaat het eigenlijk met de schaaksport in de provincie. Enerzijds wordt op veel plaatsen schaakles gegeven aan jeugdige belangstellenden. Anderzijds zien we de ledentallen van de clubs nu niet bepaald stijgen. In tegendeel, de indruk bestaat dat de Friese schaakwereld in rap tempo vergrijst. Wat zijn de precieze cijfers? Zijn die echt verontrustend? Zo ja, hoe het tij te keren? FSB-voorzitter Auke van der Heide ontvouwt zijn visie en de Raadsheren zelf komen met wat suggesties.Bovenal wordt gehoopt op een hoge opkomst en een levendige discussie. Want die toekomst, die gaat ons allemaal aan. Zie voor meer details de site van de FSB. (HJD)