Burgum-iepen gewonnen door HarmJan

HarmJan Dijkstra heeft zaterdag het zeventiende Burgum-iepen (of zo u wilt het Burgum-potticht) gewonnen. Van de zes potjes die hij speelde won hij de helft en de andere helft speelde hij remise. Hij bleef aldus drie belagers een punt voor: August Niemarkt, Jos Dölle en Fokke de Boer eindigden ex equo op twee met tweeëneenhalf verliespunt. Vooral van August een hele knappe prestatie. Jos ontnam Fokke zijn titelaspiraties door de Kubaarder in de laatste ronde te verslaan  Gastheer Taeke, Piet Sikma en Jelle Broer bezetten de onderste plaatsen omdat er zonder verliezers nu eenmaal geen winnaars zijn.  De catering, prijzenpot en ambiance waren zoals ze telkenjare zijn: van hoog gehalte. Jelle Broer verzocht nadrukkelijk alle Bolswarder schakers hartelijk te groeten.  BIj deze.