1 september ledenvergadering

Traditioneel is op de eerste dinsdag in september de ledenvergadering van Westergoo die valt ditmaal al op de eerste dag van deze maand. Dat betekent dat wij vroeg beginnen dit seizoen, een week eerder vergaderde het bestuur bij August thuis. 

Klik hier voor de notulen van september 2014

De financiën zijn in te zien via een link die alle leden deze week al hebben ontvangen