Na het voetbal: Kust

Het is niet goed indien een 'blog' als dit verzandt in geoudehoer. Zelfs niet indien- om met Gerard Reve te spreken- Godes zege er maar op rust.
Daarom snel over naar serieuze zaken. Ik heb er drie.
- Ik ben u nog schuldig de oplossingen van enige vraagstukjes die ik u de afgelopen tijd heb voorgelegd. De sleutelzetten van de drie stellingen die ik publiceerde onder de titel " Berg en Dal" waren natuurlijk steeds " Dal" . Dame aa één. Niet zo moeilijk omdat ze verborgen zaten in de titel. En de oplossing van het probleem van Schuurmans luidde Tb4. Een redelijk verrassende sleutel, van een aardig 'Bolswarder' probleem.
- Dan is vandaag bekend geworden dat Kasparov niet voorzitter is geworden van de Fide. Moeten we dat betreuren. Eerlijk gezegd denk ik dat wel. Op z'n minst past het in de tijdgeest die momenteel over de westerse wereld waait. We vinden het niet goed dat een vermoedelijk corrupte Rus leiding blijft geven aan 'onze' wereldschaakfederatie. Eigenlijk willen we dat niet, en dan maar beter die Kasparov, waarover we overigens ook zo onze bedenkingen hebben. Zorgelijk punt, moeilijk dilemma. Hoe zou de KNSB hebben gestemd?
- En ten derde, als er in het kader van de culturele hoofdstad van Europa in 2018 in Fryslân een groot schaakevenement plaats gaat vinden dan heeft dat alleen kans van slagen indien dat ergens aan de kust wordt georganiseerd. Immers, enkel in de onmiddellijke nabijheid van de zee gedijt het schaken. Hastings, Wijk aan Zee, Vlissingen, Tromsø. Voor Fryslân zijn er dan maar twee plaatsen die in aanmerking komen: West-Terschelling of Harlingen. Met andere woorden: Schaakclub De Pion grijpt uw kans, onze hoop is op u gevestigd.  (HJD)