Na het voetbal: Zoektocht

Ik ben bezig met een onderzoekje naar het wel en wee van de eerste Friese deelnemer aan het Nederlands kampioenschap schaken. Aan partijmateriaal geen gebrek, maar des te moeilijker is het om achter de persoonsgegevens te komen van man in kwestie. Ik heb er al heel wat oude tijdschriften op nageslagen en ik ben voor mijn gevoel ook al het hele internet ' door' geweest, maar heb vrijwel niets kunnen achterhalen. Een laatste strohalm in zo'n geval is het centraal bureau voor genealogie te Den Haag. Aldaar beschikt men van iedere overleden Nederlander over een zogenoemde persoonskaart. Tegen betaling kun je een kopie opvragen. Dat heb ik gedaan. Vanochtend kreeg ik die kopie per post thuisbezorgd. Het resultaat is een beetje teleurstellend maar wel duidelijk. Ik weet nu alle adressen waar de schaker in kwestie tijdens zijn leven heeft gewoond, ik weet dat hij 'zonder' beroep was en dat hij nooit getrouwd is geweest en (laten we zeggen) dientengevolge ook geen kinderen heeft voortgebracht. Wel heeft hij vrijwel zijn hele leven met een vrouw samengewoond doch dat was zijn zuster. Tijdens een van de eerstkomende bijeenkomsten van De Raadsheer zal ik er vermoedelijk wat meer over vertellen en dan laat ik ook wat van zijn schaakkunsten zien. Schaakkunsten die hij overigens ook in Bolsward heeft vertoond. Meer zeg ik nu even niet. Kom te zijner tijd maar luisteren bij De Raadsheer, de openbare soci√ęteit voor liefhebbers van het schaakspel in de meest brede zin des woords. (HJD)