Na het Voetbal: Mooie foto

Ik had het gister over kaatsers die interesse toonden voor de denksporten. Welnu ik heb er nog eentje gevonden. Hij staat afgebeeld op een van de mooiste Friese denksportfoto's die ik ken. De prent werd in 1930 genomen in Witmarsum, de hoofdplaats van de voormalige gemeente Wonseradeel. Afgebeeld staan enkele leden van de plaatselijke damclub met enig 'omsittend laag'. De man met pijp die links achter de partijen gade slaat is de beroemde kaatser Teade Zijlstra. Hij won naast het klavertje vier, liefst negen maal de PC en werd drie keer uitgeroepen tot koning. Hij staat nog altijd hoog genoteerd op de ranglijst allertijden. Over hem doen de prachtigste verhalen de ronde. Zo kreeg hij tijdens de PC een keer een 'pruimverbod' opgelegd. Minister Kan was als gast aanwezig en voor de finale zouden de spelers aan hem worden voorgesteld. Zijlstra mocht de hoge gast uit Den Haag (en vader van cabaretier Wim) niet de handdrukken als hij van te voren het plukje tabak achter zijn kiezen niet zou verwijderen. Zijlstra stemde toe en ' fûstke' net als de anderen met zijne excellentie. Teade Zijlstra is niet oud geworden. Hij stierf in 1946 op 45-jarige leeftijd aan een ongeneeslijke ziekte. Na zijn dood werd in kaatserskringen een inzameling gehouden voor het armlastige gezin dat achterbleef.Het leverde een bedrag op van drieduizend gulden.