Na het voetbal: Reinder

Reinder R. van der Leest is een Friese schrijver die wat heeft met schaken. Een van zijn eerste romans gaf hij als titel mee " Froulju's gambyt" . In 2004 verscheen bij uitgeverij Venus te Frjentsjer zijn beeldverhaal "De Swalkjede partij" waarin alle zetten van een oude schaakpartij van een illustratie en verklaren tekst zijn voorzien. Ook in een flink aantal van zijn gedichten speelt het schaakspel een rol. Bijvoorbeeld in schaaksonnet, uit de bundel ' Wyn en fearren' waarvan de eerste strofe luidt:

Ik hâld net fan in skaakkamp út it hiele hout
As wyt of swart al ridlik gau nei't oanbegjin
In nearzich foardiel dreech beskrept en dat útbout
Mei wisse hân yn lang om let in klear gewin.

Maar er zijn veel meer voorbeelden zoals ' skaekpartij tsjin de hear c. schreuder' dat opgenomen is in de bundel 'Hwat moat in ûntwerper fan pakpapier wol fiele'

Omdat vandaag op het Pikmeer bij Grou het zo zwaar met media-aandacht overladen zeilevenement met oude tjalken weer een aanvang heeft genomen, hierbij de beeldvisie van Van der Leest. Erg kunstig, je moet er maar op komen. (HJD)