keizer compensatie bij extern

Wat mij meteen opviel na de eerste externe wedstrijd was dat er veel verschil was in de compensatie. Johan kreeg bijvoorbeeld 10 punten minder dan Fokke.

Keizer kijkt naar de actuele ranglijst van de interne competitie en geeft een factor 4 compensatie. De compensatie is dus afhankelijk van de geleverde interne score. Dit wordt vermoedelijk na elke ronde herberekend en degene die aan het einde van het seizoen intern bovenaan staat krijgt automatisch de meeste compensatie voor zijn externe wedstrijden.

De compensatie wordt toegepast bij externe partijen die gespeeld worden op dinsdag (de vaste clubspeelavond) en vooraf op maandag en achteraf op woensdag. De compensatie wordt toegepast bij verzuim van de vaste clubavond.

Voorbeeld: Beide teams spelen in de 2e ronde uit in Damwoude. Dat is op donderdag en komt niet in aanmerking voor compensatie als u dinsdag hebt verzuimd