Westergoo contributie

De contributie van Westergoo
De leden worden verzocht om voor 1-oktober hun contributie te betalen.
Het bedrag is €130. Dubbelleden €75. Jeugdleden €25
Over maken op naam Sikma
rekening nummer NL41 INGB 0665 9592 81 
en vermelden Westergoo contributie

Jeugdtoernooi
Het jeugdtoernooi wordt meestal gehouden op de 2e zaterdag in december. Dit toernooi is afhankelijk van inleg en donateurs.
Naam EELTSJE, Het rekeningnummer DE72 1001 10012620 6401 46