De ALV van de FSB in Leeuwarden

Woensdag 18-sep gingen Hans en Eeltsje naar de ALV van de FSB aan het kalverdijkje in L'warden. Tegen middernacht was Eel weer thuis en dat late tijdstip kwam door de discussie over de zwarte leden om het zo maar even te noemen. 
Enige tijd geleden was al in de bondsraad besloten dat de contributie moest worden verhoogd en ook zwarte leden van een club ook moeten worden opgegeven bij de bond. Zwarte leden kunnen onstaan als een clubbestuur laks omgaat met de (veel te strenge) inschrijf regels die de KNSB hanteert. Midfryslan heeft al aangegeven dat ze een ontwijkconstructie gaan bedenken als de KNSB de diciplinaire de maatregelen waarmee ze dreigen ten uitvoer (zoals uitslauiting van de club aan competitie en toernooien) gaan brengen.

Bij Midfryslan worden zwarte leden aspiranten genoemd en staan gewoon open en bloot op de website maar veel andere clubs hebben wel zwarte leden en houden dat stil. Ook geeft nagenoeg geen enkele club zijn nieuwe leden op binnen 2 weken want heel veel haken binnen een jaar vaak weer af.