U bent uitgenodigd (update)

Aan de secretarissen van de aangesloten verenigingen, (klik hier voor alle documenten) en klikken op fsb documenten (het waren eerst 10 en nu 12 stukken)

aan de individuele leden,

aan de ereleden,

aan het KNSB bestuur,

en aan de bestuursleden van de FSB

Het FSB bestuur nodigt u hierbij uit voor de Najaarsvergadering 2013 van de Friese Schaakbond.

Deze vergadering wordt gehouden:

Datum: woensdag 18 september 2013

Plaats: Zalencentrum PriYas, Kalverdijkje 77c Leeuwarden tel. 058-2677910

Aanvang: 19.45 uur

Agenda

$11.      Opening

$12.      Notulen van de najaarsvergadering van 26 september 2012 te Leeuwarden

$13.      Mededelingen en ingekomen stukken

$14.      Jaarverslag Friese Schaakbond 2012/2013

$15.      Prijsuitreiking seizoen 2012/2013

$16.      Financiën

$1a.    Verslag kascommissie

$1b.    Vaststelling financieel jaarverslag over 2012-2013

$1c.    Toelichting op de begroting 2013-2014

$1d.    Vaststelling begroting

$1e.    Benoeming nieuw lid kascommissie

$17.      Bestuurswijziging

$18.      Wijziging Competitiereglement en Bekerreglement

$19.      Wijziging Huishoudelijk reglement

$110.   FSB Competitie en de loting voor de Beker

$111.   Jeugdzaken en kader

$112.   Uitwerking besluiten Bondsraad inzake aanmelden leden

$113.   Rondvraag

$114.   Sluiting

 Indien nodig zal een pauze worden ingelast.

Eventuele nadere voorstellen voor deze vergadering dienen uiterlijk drie dagen voor de vergadering schriftelijk bij de secretaris te worden ingediend.

Namens het FSB bestuur,

Klaas Abma

secretaris