Westergoo ontwaakt uit de zomerslaap

Binnenkort (op de 1e dinsdag in september) hebben wij onze eerste bijeenkomst. Het betreft de jaarlijkse ledenvergadering in Het Convent.

Alle leden hebben inmiddels enkele mailtjes gehad van het bestuur dat een week eerder bijeenkomt in Huize Stornebrink om de agenda te actualiseren. . Alle leden hebben via de mail een linkje ontvangen waarmee zij in het ledenbestand en het kasboek kunnen kijken. Er zijn nog wel 2 vrijwilligers (kascommissie) nodig die de bijbehorende nota's en saldo's op de bank gaan controleren. Dat kan eventueel een half uurtje voor de aanvang van de vergadering.