Mark Masmeijer is weer thuis

Mark Masmeijer is weer ontslagen uit Bloemkamp alwaar hij verbleef na een val met de fiets. Hij kan nu op krukken lopen en zich weer verplaatsen in zijn eigen woning. Hij dankt alle clubgenoten voor de belangstelling die zij toonden tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis en Bloemkamp om te herstellen. Donderdag hervat hij tevens zijn werk in Sneek.
Gaarne wil hij dinsdagavond ook weer naar Het Convent komen maar ziet dat nog niet zitten in het donker en met krukken.
Misschien er clubleden die bereid zijn Mark even te willen halen en brengen?