Notulen seizoen 12/13

Siebe de Jong notuleerde bij de ledenvergadering in september en zijn opvolger Hans vanden Bosch maakte hiervan een officieel document. 
Klik hier voor de notulen van de ledenvergadering in september

Tijdens de ledenvergadering bleven nog een aantal dingen onduidelijk daarom vergaderde het bestuur hierover in Pingjum. Normaliter worden notulen van een bestuursvergadering niet openbaar maar in dit geval is het handig.
Klik hier voor de notulen van de bestuursvergadering door Hans van den Bosch