Schaaktraining via Internet

Na het succes van de eerste twee cycli van internettrainingen voor volwassenen start de KNSB in oktober 2012 weer met nieuwe trainingen. Omdat u een KNSB rating heeft tussen de 1400 en 2200 nodigen wij u uit om hieraan deel te nemen. De trainingscyclus bestaat uit vijf lessen van anderhalf uur en worden op PlayChess door gediplomeerde KNSB trainers gegeven. De trainingsgroepen worden samengesteld op basis van rating en bestaan uit maximaal 8 deelnemers. Bij voldoende aanmelding worden er zo mogelijk, meerdere groepen per ratinggroep gevormd. 

 

De trainingen worden gehouden van 20:30 uur tot 22:00 uur. Voorafgaande aan de eerste training zal u van 20:00 tot 20:30 geholpen worden met het opstarten van Skype en PlayChess. De trainingen worden gehouden op:

 

·         Groep 1. Spelers met een rating tussen de 1400 en 1600: maandag 29 oktober; 12 november; 26 november; 10 december; 17 december 2012.

·         Groep 2. Spelers met een rating tussen de 1600 en 1800: donderdag 1 november; 15 november; 29 november; 13 december; 21 december 2012.

·         Groep 3. Spelers met een rating tussen de 1800 en 2000: woensdag 31 oktober; 14 november; 28 november; 12 december; 19 december 2012.

·         Groep 4: Spelers met een rating tussen de 2000 en 2200: dinsdag 30 oktober; 13 november; 27 november; 11 december; 18 december 2012.

 

Mocht u wel willen deelnemen aan de training maar kunt u niet op een van de genoemde dagen; Meldt u zich dan wel aan  en geef op het web formulier onder opmerkingen aan, welke weekdag uw voorkeur heeft.  Bij voldoende animo op een andere dag zal er een nieuwe trainingsgroep worden gevormd. In februari 2013 zal de volgende cyclus” internetschaaktraining voor volwassenen” worden georganiseerd.

 

De kosten voor de cursus voor groep 1, 2 en 3 bedraagt €60,- voor vijf trainingen en is inclusief PlayChess lidmaatschap voor één jaar. De kosten voor groep 4 bedraagt €65,- Deelnemers die al in het bezit zijn van een geldig PlayChess account krijgen €5,- korting. Alle deelnemers moeten zelf zorgdragen voor een internetverbinding en hoofdtelefoon met microfoon. Daarnaast dient op de computer PlayChess en Skype te zijn geïnstalleerd.

 

Deelnemers dienen enige kennis van PlayChess te hebben. Indien dit niet het geval is, vragen wij aan de deelnemers voor de training ervaring op te doen, door een aantal keer te schaken via PlayChess.

 

Aanmelden voor de trainingen kan tot en met 15 oktober 2012 via de website van de KNSB:http://www.schaakbond.nl/formulieren/internet-schaaktraining. De inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

NIEUW: Naast de internetschaaktrainingen voor volwassenen, biedt de KNSB vanaf dit najaar ook de mogelijkheid tot het laten analyseren van uw eigen partijen door een gediplomeerde trainer. In groepjes van maximaal vier personen analyseert en bespreekt de trainer via PlayChess gezamenlijk interessante fragmenten uit ieders partij. Daarnaast geeft de trainer tips voor zelfstudie.


De kosten voor vier analyse sessies van 1,5 uur plus een advies voor zelfstudie bedragen €60,-. Indien u ook deelneemt aan de internetschaaktraining voor volwassenen krijgt u een korting van €5,-Deelnemers worden op basis van hun rating ingedeeld in viertallen.

 

De voorwaarden voor deelname is naast een geldig PlayChess account ook dat de deelnemer enkele recente partijen beschikbaar stelt. Gevraagd wordt deze minimaal een week voor de training bij de trainer in te leveren in pgn formaat.

  

De data voor de vier analyse sessies zijn:  

 

Groep 1400 - 1600 op dinsdag 30 oktober, 27 november, 18 december 2012 en 8 januari 2013.

Groep 1600 - 1800 op donderdag 1 november, 29 november, 20 december 2012 en 10 januari 2013

Groep 1800 - 2000 op maandag 29 oktober, 26 november, 17 december 2012 en 7 januari 2013. 

Groep 2000 - 2200 op woensdag 31 oktober, 28 november en 19 december 2012 en 9 januari.

 

De tijden zijn van 20:30 uur tot  22:00 uur op PlayChess.

 

Aanmelden kan voor 15 oktober via: www.schaakbond.nl