Bestuursvergadering

Bestuursvergadering
De eerstvolgende bestuursvergadering is 10 april op uitnodiging van secretaris Hans vd Bosch
Voorlopige agendapunten

1) Kunnen we in de toekomst in het Convent blijven in relatie met de zaal huur;
   De huur van de grote zaal is met ingang van 2013 verhoogd naar €60. Beheerster Margrietta          ...heeft bij de kerkvoogden bedongen dat wij geen verhoging kregen maar we moeten er ...rekening mee houden dat we het in het nieuwe seizoen wel moeten betalen
2)  Tekorten in de begroting;
    De kosten van met  name de zaalhuur drukken ons binnenkort in de rode cijfers
3) Eventueel een nieuwe opzet van de interne competitie;
4) Kunnen we nog steeds 3 teams afvaardigen voor de externe competitie
....Je verantwoordelijkheid nemen als je in een team speelt. We willen niet dat sommige spelers ....zomaar afhaken zodat anderen hun karwei moeten afmaken

Datum jeugdtoernooi verplaatst naar 22 juni
Er waren steeds perikelen nadat er een datum was gekozen voor ons jaarlijkse jeugdtoernooi, Lees hier waarom
Tijdens de laatste bestuursvergadering werd gekozen om een nieuwe datum te prikken en wel op 22-juni 2013 een week voor de Hemieldagen. Het bestuur heeft deze datum voorgesteld aan Rick Weggen (de GP toernooi coördinator) en aan Willem Kuiper (de jeugdleider van de FSB) en aan Fons van Hamond die de GP toernooien indeelt en verwerkt. Dit zal dan tevens het laatste jeugdtoernooi worden uit de GP cyclus en zal dan FSB GP heetten i.p.v. Westergoo GP 

Jeugdschaak competitie en lessen
Van Karin Heystee, de activiteiten coordinator van de BSO kreeg ik bericht dat het haar toch weer gelukt was geld los te krijgen van haar werkgever voor het jeugdschaak. In feite kunnen we dus gewoon door gaan met les geven zoals de vorige jaren. Karin heeft de jeugdleiders van Westergoo uitgenodigd voor een gesprek op woensdagmiddag 24-nov. Er wordt dan ook gekeken of de (gevorderde) kinderen lid kunnen worden van de schaakbond

Het jeugdschaak begint maandagmiddag van 16-17 uur in de BSO aan de Brigade Irenelaan op 5-nov aanstaande. Kom aldaar vrijblijvend langs met uw kind. Er wordt dan ook door de leiding gekeken hoeveel belangstelling er is en welk materiaal er moet worden aangeschaft voor de lessen

Het bestuur vergaderde woensdag 17-okt in Pingjum
Het bestuur kwam bijeen in huize Driessens om enkele zaken te bespreken, zoals, Internetschaak, het rapid toernooi, huldiging Anna-Maja, jeugdtoernooi, instellingen keizer, fsb competitie, compensatie intern vanwege extern, klikservice oftewel reclame op de website