Contact

 functie naam mail telefoon
voorzitter Gerrit Stornebrink  gerst@freeler.nl 0515-576303
secretaris Harm-Jan Dijkstra h.j.dijkstra@planet.nl  0646172794
1e ledenadmin Harm-Jan Dijkstra h.j.dijkstra@planet.nl  0646172794
2e ledenadmin Eeltsje    
penningmeester Piet Sikma p.sikma@hetnet.nl 0515 569561
materiaal Eeltsje en Piet    
captain 1e team Harm-Jan Dijkstra h.j.dijkstra@planet.nl  0646172794
captain 2e team Gerrit Stornebrink  gerst@freeler.nl 0515-576303
captain 3e team Piet Sikma p.sikma@hetnet.nl 0515 569561
competitieleider Eeltsje Boomsma eeltsje@gmail.com 0517-850573

 

Alle bestuursleden ontvangen uw mail via  scwestergoo@gmail.com

Klik hier voor de locatie van Westergoo 
Het adres is: gebouw Het Convent grootkerkhof 1a Bolsward, 0515 - 572274