Kilometer vergoeding naar uitwedstrijden

De laatste jaren worden er nog nauwelijks kilometers naar uitwedstrijden gedeclareerd bij de penningmeester. Dat is natuurlijk goed voor de clubkas en de leden die het vervoer verzorgen hebben het er meestal graag voor over en ze kunnen het waarschijnlijk ook wel missen. De penningmeester hield aanvankelijk ook bij wie deze weldoenders waren maar dat is er de laatste 2 jaren bij gebleven. Toch moeten we niet uit het oog verliezen dat de reiskosten de laatste tijd een stuk duurder zijn geworden door de stijgende brandstofprijzen en dat het vervoer naar uitwedstrijden in principe geen zaak is voor weldoeners of onderlinge regelingen met  degenen die voor vervoer zorgen en vervoerd worden, maar gedeclareerd kunnen worden bij de penningmeester zodat ze gedragen worden door alle clubleden.
Om een lang verhaal kort te maken, degene die dit afgelopen seizoen voor vervoer heeft gezorgd kan zijn kilometers tot 1 juni declareren bij de penningmeester.